Af ord er du kommet.

Til ord skal du blive.

Af ord skal du igen opstå.